(K20)  –  [UA]

 

Kapitelseite:  ein wenig Grammatik

Сторінка розділу: трохи граматики

diese Seite  [ QR ]  /  цю сторінку :  https://www.kleine-deutsch-hilfe.at/hramatyka.htm  

zurück zur Startseite

повернутися на домашню сторінку

 

 

Grammatik, Fachbegriffe

Граматика, технічні терміни

(GR01)   –  die Grammatik / граматику

das Satzzeichen …  /  розділовий знак …

(GR02) 

das Fragezeichen …  /  знак питання …

 

 

Frage Dich Vorwärts!

Запитайте себе вперед!

(WW00)    - Fragewörter, Wörterliste

Питальні слова, список слів

(WW01) - Fragewörter, Übersicht   

Запитальні слова, загальний вигляд

(WW02) - Fragewörter, Beispielsätze 

Питальні слова, приклади речень

(WW03) - Fragewörter Übungen  

питальні слова, вправи

(WW04) - Fragewörter, Lösungen zu den Übungen 

Питальні слова, розв’язання вправ

(WW05) – Fragewörter, Satzanalyse, Übungen 2

Питальні слова, розбір речень, вправи 2

 

 

Übungsblätter Grammatik, Artikel

Аркуші, граматика, статті!

(ART04) – Übung, Verkleinerungsformen

Вправа, зменшувально-пестливі форми

(ART05) – Übung, weibliche Substantiva  

іменники жіночого роду з ~E в кінці слова 

(ART06)  –  Übung, Verbum – Artikel + Substantiv

Дієслово – артикль + іменник

 

 

 

 

Download von Übungsblättern  

Завантаження навчальних посібників

Hauptwörter und ihre Artikel   (PDF)  
Іменники та їхні артиклі

Übung Artikel, ART01 

Übung Artikel, ART02 , Singular – Plural  /  Однина множина

Übung Artikel, ART03 , Singular – Plural  /  Однина множина

Übung Artikel, ART04, Verkleinerung  /  скорочення  

Übung Artikel, ART05, weibliche  /  жіноча  

Übung Artikel, ART06, Verbum  /  дієслово 

 

 

Wie gut helfen Dir die Seiten von diesem Kapitel?

Наскільки добре вам допомагають сторінки цього розділу?

Deine Antwort bitte (Mail)

Вашу відповідь будь ласка (поштою)

 

 

 

[ top ]

diese Seite   /   эта страница

https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Sprache_Formen_UA.htm