(K20)  –  [KU] 

 

Kapitelseite:  Sprache, Formen, Grammatik

Rûpelê beşê: ziman, form, rêziman

 

diese Seite  [ QR ]  /  ev rûpel : http://kleine-deutsch-hilfe.at/reziman.htm   

zurück zur Startseite

vegere rûpela malê...

 

 

Die Seiten Deutsch – Kurmandschi
sind derzeit nur zum Teil verfügbar.

Daher werden als Behelf die Seiten Deutsch – Türkisch gezeigt.

Die sind in der rechten Spalte
grau markiert.

Rûpelên Germenî - Kurmandschi

niha tenê qismî berdest in.

Ji ber vê yekê, rûpelên almanî - tirkî wekî çêkirinek têne nîşandan.

Di stûna rastê de ew
bi gewr têne nîşankirin.

 

 

Grammatik, Fachbegriffe

Rêziman, peyvên teknîkî

(B01)  –  Grammatik / rêziman

das Zeichen …  /  nîşana …

(B02)  –  Grammatik / rêziman

das Fragezeichen …  /  nîşana pirs …

 

 

Frage Dich Vorwärts!

Pêşî ji xwe bipirsin!

(WW00) - Fragewörter, Wörterliste  

Peyvên pirsê, lîsteya peyvan

(WW01) - Fragewörter, Übersicht   

Peyvên pirsiyarî, giştpirsî

(WW02) - Fragewörter, Beispielsätze  

Peyvên pirsiyariyê, hevokên nimûne

(WW03) - Fragewörter Übungen  

temrîn peyvên pirsiyarî

(WW04) - Fragewörter, Lösungen zu den Übungen 

Peyvên pirsê, çareseriyên temrîn

 

 

Download von Übungsblättern  

Pelên tetbîqatê dakêşin

Hauptwörter, Artikel  /  Navdêr, gotar

(MS Word, DOCX)

Übung Artikel, 1  

Übung Artikel, 2  

Übung Artikel, 3  

 

 

    

[ top ]

diese Seite    /  ev rûpel :

http://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Sprache_Formen_KU.htm