(EIN00)  [TR]

 

 

Überblick und kurze Erklärung

Genel bakış ve kısa açıklama

 

1    Startseite  Deutsch  –  Türkisch  /  Anasayfa Almanca - Türkçe

 

    

 

 

Die Startseite „Willkommen“ zeigt verschiedene Kapitel für den Anfang.

Außerdem gibt es erste Schritte zum selbstständigen Üben.

Başlangıç sayfası "Hoş geldiniz" başlangıç için farklı bölümler gösterir.

Ayrıca bağımsız uygulama için ilk adımlar da vardır.

 

 

2    Kapitelseite  Deutsch  –  Türkisch   /  Bölüm sayfası Almanca - Türkçe

 

 

   

 

Jede „Kapitelseite“ führt zu den einzelnen Übungen.

Her "bölüm sayfası" bireysel alıştırmalara yönlendirir.

 


 

3    Übungsseite  Deutsch  –  Türkisch   /  Alıştırma sayfası Almanca - Türkçe

 

 

    

 

 

Es gibt Übungen mit wichtigen Wörtern und leichten Sätzen, die man immer braucht.

 

Andere Übungen haben kleine Geschichten, die man leicht lesen kann.

Her zaman ihtiyacınız olan önemli kelimeler ve kolay cümleler içeren alıştırmalar var.

Diğer alıştırmalarda okuması kolay küçük hikayeler vardır.

Beachte: Alle Wörter, Sätze und Geschichten kannst Du Dir so oft Du möchtest anhören!

 

Das hilft Dir beim Lernen

Not: Tüm kelimeleri, cümleleri ve hikayeleri istediğiniz sıklıkta dinleyebilirsiniz!

 

Bu öğrenmenize yardımcı olacaktır

 

 

(ANL01) ist die eindeutige Adresse dieser Seite

[TR] ist die Sprachversion Türkisch 

(ANL01) bu sayfanın benzersiz adresidir.

[TR] Türkçe dil sürümüdür

Auf der gleichen Seite kann man sich den Text anhören und dabei mitlesen.

Aynı sayfada metni dinleyebilir ve birlikte okuyabilirsiniz.

Der Link öffnet eine neue Seite zu Anhören des Texts

Bağlantı, metni dinlemek için yeni bir sayfa açar

 

 

Auf einer neuen Seite kann man sich nur den Text anhören,

die Schrift wird nicht angezeigt.

Yeni bir sayfada yalnızca metni dinleyebilirsiniz,

yazı görüntülenmez.

  

 


 

4    Übungsseite Wörter   Deutsch  –  Türkisch   /  Alıştırma sayfası Kelimeler Almanca - Türkçe

 

 

Die Seiten mit Wörtern sind ein wichtiger Wortschatz für den Anfang.

Der Teil 1 ist zum Lernen.

Die Teile 2 und 3 helfen Dir beim Wiederholen und Überprüfen.

Kelimelerin bulunduğu sayfalar başlangıç için önemli bir kelime hazinesidir.

Bölüm 1 öğrenmek içindir.

Bölüm 2 ve 3 tekrar etmenize ve gözden geçirmenize yardımcı olur.

 

 

 

Teil 1 zum Lernen, Deutsch – Türkisch  /   Öğrenmek için 1. Bölüm, Almanca - Türkçe

 

   

 

 

Teil 2 zum Üben, Deutsch – wie heißt das auf Türkisch  ?   /
  Pratik yapmak için 2. Bölüm, Almanca - Türkçe'de ne denir?

 

     

 

 

Teil 3 zum Üben, Türkisch  – wie heißt das auf Deutsch?   /
  Pratik yapmak için 3. Bölüm, Türkçe - Almanca'da ne deniyor?

 

     

 


 

5    Weitere Möglichkeiten zum Üben  /  Pratik yapmak için daha fazla yol

 

 

Hier noch ein paar Vorschläge zum Lernen und Üben:

 

Hier noch ein paar Vorschläge zum Lernen und Üben:

 

Die Übersetzung von Deutsch in Türkisch ist von Deepl.com.

Nimm Dein Wörterbuch und überprüfe die Übersetzung.

Almanca'dan Türkçe'ye çeviri Deepl.com 'dan alınmıştır.

Sözlüğünüzü alın ve çeviriyi kontrol edin.

Schreibe die deutschen Wörter und Sätze mit der Hand ab.

Das hilft Dir beim richtigen Schreiben und beim Lernen.

Almanca kelimeleri ve cümleleri elinizle yazın.

Bu, doğru yazmanıza ve öğrenmenize yardımcı olur.

Höre Dir die Wörter und Sätze an
und lies sie laut vor.

Kelimeleri ve cümleleri dinleyin

ve yüksek sesle okuyun.

Wichtig: Wiederhole alles so oft Du Zeit hast, denn:

Übung macht den Meister …

Önemli: Her şeyi zamanınız oldukça tekrarlayın, çünkü:

Pratik mükemmelleştirir...

Ich wünsche Dir viel Erfolg!

Kontakt: kleine-deutsch-Hilfe@gmx.at

Size çok başarılar diliyorum!

İletişim kleine-deutsch-Hilfe@gmx.at

 

 

 

 

Höre dir die Erklärung an (MP3)

Açıklamayı dinleyin

diese Seite  /  bu sayfa

zur Startseite Deutsch – Türkisch

Almanca - Türkçe ana sayfaya