(K18)  –  [SO]

 

Kapitelseite:  Basis–Wortschatz

Dhinaca Cutubka: Erayada aasaasiga ah

diese Seite  [ QR ]   /   Boggan: http://kleine-deutsch-hilfe.at/erayada-muhiimka.htm

zurück zur Startseite

Ku noqo bogga guriga

 

 

Die Seiten Deutsch – Somali
sind derzeit nur zum Teil verfügbar.

Daher werden als Behelf die Seiten Deutsch – Arabisch gezeigt.

Diese sind in der
rechten Spalte grau gefärbt.

Bogagga Jarmalka - Soomaali

hadda waa qayb keliya oo la heli karo.

Jarmal - boggaga Carabiga sidaas darteed waxaa loo muujiyay sida ka-baxsan.

Kuwani waa cawl
midab leh oo ku yaal tiirka midig.

 

 

Übersetzungshilfen

caawimada turjumaada

 

 

Wörter, Beginn   /  Erayada, bilow

(W01)

das Haus …  /  aqalka

(W03)

das Schloß …  /  qalcaddii 

(W04)

der Stuhl …  /  kursi

(W05)

die Dusche …  /  qubayska 

(W06)

der Löffel …  /  qaaddada 

(W07)

die Butter …  /  subagga

(W08)

die Straße …  /  wadada 

(W09)

das Telefon …  /  telefoonka

(W10)

der Körper …  /  jirka 

(W13)

die Münze …   /  qadaadiicda 

(W14)  –  Zahlen / أرقام

null, eins …   /  eber, kow, laba 

(W15)

die Mutter … /  hooyada  /  aabaha   

(W16)

die Tochter, der Sohn …    /  inanta,  wiilka/ 

 

 

Siehe auch Kapitel: Wortbildung und Wortfamilien  

Sidoo kale eeg cutubka:  Simaha Ereyga iyo Qoysaska Ereyga   

 

 

die ´Verben   /  falka

(W19)  –  Verben   /   falka 

sein …  /  ahaansho 

(W20)  –  Verben  /  falka 

lesen …  /  akhri …

(W21)  –  Verben  /  falka 

beginnen …  /  akhri

(W22)  –  Verben  /  falka   

öffnen …  /  in lafuro

(W23)  –  Verben Präsens  /  shaqallada - wakhtiga xaadirka ah

ich bin  < sein > …  /  Waxaan ahay  …

(W24)  –  Verben Präsens  /  shaqallada - wakhtiga xaadirka ahر

ich will  < wollen > …  /   waan yeeli doonaa  …

(W25)  –  Verben Präsens  /  shaqallada - wakhtiga xaadirka ah

ich heiße  < heißen > …  /   magacaygu waa   …

(W26)  –  Verben Präsens  /  shaqallada - wakhtiga xaadirka ah

ich komme  < kommen > …  /   waan imaanayaa…

(W27)  –  Verben Perfekt  /  falalka - qumman ة

ich sitze  < sitzen > …  /   waan fadhiyaa

(W28)  –  Verben Perfekt  /  falalka - qumman

ich esse  < essen > …  /   waan cunaa…

(W29)  –  Verben Perfekt  /  falalka - qumman

ich bleibe  < bleiben > …  /   waan hadhay  …

(W30)  –  Verben Perfekt  /  falalka - qumman

ich gebe  < geben > …  /   waan siinayaa

 

 

die Eigenschaft  /  Hantida

(W33)  –  Eigenschaft  /  hantida

gerade …   /  kaliya…

(W57)  –  Eigenschaft /  /  hantida

ängstlich …   / cabsan

(W39)  –  Eigenschaft – Gegenteil /  hantida - lid ku ah

heiß  –  kalt …   /  kulul  – qabow …

 

 

verneinen  /  beenin

 

(W41)  –  Eigenschaft vermeinen  /  hantida - diidmo

nicht gerade  –  ungerade …  /  ma aha runtii – aan caadi ahayn …

(W42)  –  Vermeinen  /  diidid

ein  –  kein …  /   ah – maya …

 

 

Und hier für alle, die noch mehr wollen:

Download: viele Wortfamilien usw …

Konversation_Les_Mots.docx  (MS Word, 7 MB)

Oo halkan loogu talagalay kuwa doonaya wax badan:

Download: Qoysaska Ereyga badan ee Ereyga ...

Wadahadalka_lots_mots.docx (erayga ms, 7 MB)

 

 

    

[ top ]

 

diese Seite     /   Boggan

https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Woerter_Beginn_SO.htm