(ALS02) / (A02)  –  [SO] 

 

Anleitungen zum Sprechen

Tilmaamaha loogu talagalay hadalka

diese Seite  [ QR ]   /   Bogga : https://kleine-deutsch-hilfe.at/hadal.htm

zur Startseite   / Bogga guriga

 

diesen Text anhören  /  Dhageyso qoraalkan

 

 

 

Aussprache  auf Deutsch 

Ku dhawaaqida Jarmalka

 

Fast alle deutschen Wörter

spricht man so, wie man sie schreibt

Fast jeder geschriebene Buchstabe

wird auch ausgesprochen.

Ku dhowaad dhammaan ereyada Jarmalka waxaa loo yaqaannaa sida loo qoro

Ku dhawaad warqad kasta oo qoran ayaa sidoo kale lagu dhawaaqaa.

 

 

Es gibt im Deutschen vier Buchstaben,

die es im Somali nicht gibt:

 

Die Umlaute

Ä   Ö  Ü

ä    ö   ü

und das scharfe s

ẞ      –     ß

Waxaa jira afar xaraf oo afar xaraf ah afar xaraf ah, oo aan ku jirin Soomaali::

 

Umluuts

Ä    Ö   Ü

ä    ö    ü

iyo cayda s

ẞ      –     ß

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

Sprechübungen zu „A“ und „Ä“  „Umlaut A“.

Tilmaamaha hadalka, "A" iyo "Ä" (umlaut A)

zur Wörterliste 1  /  Liiska ereyada

Teil 1

zur Wörterliste 2

Teil 2

Sprechübungen zu „O“ und „Ö“  „Umlaut O

Tilmaamaha hadalka, "O" iyo "Ö" (umlaut O)

zur Wörterliste 1  /  Liiska ereyada

Teil 1

zur Wörterliste 2

Teil 2

Sprechübungen zu „U“ und „Ü“  „Umlaut U“.

Tilmaamaha hadalka, "U" iyo "Ü" (umlaut U)

zur Wörterliste 1  /  Liiska ereyada

Teil 1

zur Wörterliste 2

Teil 2

 

 

Es gibt im Deutschen keine Accents,

etwa so wie im Französischen.

Ma jiraan wax laaluush ah oo ku yaal Jarmalka, sida Faransiiska.

 

 

Man betont die meisten deutschen Wörter
leicht am Anfang,

auf dem ersten oder zweiten Vokal.

Waxaad ku nuuxnuuxsanaysaa ereyada ugu yar ee Jarmalka waxyar bilow ah, on shaqalka koowaad ama labaad.

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada  

 

 

Doppelt geschriebene Vokale

spricht man gedehnt und leicht betont aus.

zB: der See, der Schnee

Gawaarida galka ah ee galka ah waa la fidiyay oo waxyar ayaa la adkeeyay.

 

[ Harada, barafka  ]

zur Wörterliste 1  /  Liiska ereyada

Teil 1

zur Wörterliste 2

Teil 2

 

 

Bei doppelt geschriebenen Konsonanten

spricht man den Konsonanten gedehnt

und den Vokal davor

kurz und etwas betont aus.

zB: fallen, knarren, die Stimme

Loogu talagalay laba-laab oo qoran, shilootiga waa la fidiyaa oo shaqalka ayaa si kooban loo adkeeyay oo wax lagu nuuxnuuxsaday.

[ dayrta, jibbiska, codka  ]

zur Wörterliste 1  /  Liiska ereyada  

Teil 1

zur Wörterliste 2

Teil 2

 

 

Das Doppel-s wird geschrieben, wenn der Vokal davor kurz und leicht betont gesprochen wird

zB: die Masse, vergessen

Labanlaabka s waxa la qoraa marka shaqalka ka horreeya la soo gaabiyo oo xoogga la saaro

tusaale: cufka, la ilaaway

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

Das scharfe s (ß) schreibt man,

(1)  wenn der Vokal davor lang und leicht betont gesprochen wird

zB: der Gruß, die Straße

s (ß) fiiqan ayaa qoran,

(1) haddii shaqalka ka horreeya loogu dhawaaqo dheer oo xooga la saarayo

tusaale: salaanta, waddada

oder (2) wenn davor ein doppelter Vokal steht

zB: draußen, weiß

ama (2) haddii uu ka horeeyo shaqal labanlaab ah

tusaale: bannaanka, caddaan

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

Bei Wörtern mit einem „IE

spricht man das „i“ gedehnt aus

und nicht das „e“ (es ist „stumm“)

zB: die Stiege, der Brief

Erayada leh "IE" mid ayaa ka hadlaya "I" oo la fidiyo mana aha "e" (waa "carro")

 

[ Jaranjarada, xarafka  ]

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

Die Aussprache des Buchstaben „H“ ist von dem jeweiligen Wort abhängig.

Das „h“ kann gesprochen werden oder nicht (dann ist es ist „stumm“).

Das „ch“ und „sch“ bedeuten andere Laute.

zB: der Hafen, das Mehl,
der Bach, das Schaf

Ku dhawaaqida xarafka "h" waxay kuxirantahay erayga.

"H" waa lagu hadli karaa ama ma aha (markaa waa "carro").

"Ch" iyo "Sch" macnaheedu waa kuwa kale.

[ dekedda, daqiiqdii, brook, idaha ]

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

Die Buchstaben „CK:“

man spricht beide zusammen

wie das „k“ aus,

und den Vokal davor

kurz und etwas betont aus..

zB: der Sack, der Acker,
die Ecke, das Stück

Xarfaha "ck:"

Mid ka mid ah wuxuu ku hadlayaa labada "K", iyo shaqalka si kooban oo wax loo adkeeyay ...

 

[ joonyada, duurka,

Geeska, gabal }

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

Bei den Buchstaben sp und st

man spricht das swie sch  aus

zB: der Speer, die Sprache,
die Stange, der Stuhl

Waraaqaha "SP" iyo "ST" mid ayaa ku hadla "S" sida "Sch".

[ waran, luqadda,

Cirifka, kursiga ]

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

  

 

Die Buchstaben „TZ:“ man spricht beide aus,

und den Vokal davor kurz und etwas betont.

zB: das Netz,  der Schatz, der Satz

Xarfaha "TZ:" Mid ayaa labadaba hadlay

Iyo shaqalka si kooban oo wax loo nuujiyey.

[ Tusaale: shabaqa, khasnadda, xukunka ]

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

 

Die Buchstaben „B“ und „P“:

Achte auf den Unterschied zwischen

„B“ („weiches“ B) und „P“ („hartes“ P)

zB:  die Butter,  das Papier

Xarfaha "B" iyo "p":

Fiiro gaar ah u yeelo farqiga u dhexeeya

[ "B" ("jilicsan" B) iyo "p" ("Hart" P)

Tusaale: subagga, warqad ]

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

 

Die Buchstaben „D“ und „T“:

Achte auf den Unterschied zwischen

„D“ („weiches“ D) und „T“ („hartes“ T)

zB:  die Dame,  der Tango

Xarfaha "D" iyo "t":

Fiiro gaar ah u yeelo farqiga u dhexeeya

"D" ("jilicsan" d) iyo "t" ("Hart" t)

[ Tusaale: Marwada, Tango ]

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

 

Die Buchstaben „G“ und „K“:

Achte auf den Unterschied zwischen

„G“ (weich gesprochen) und „K“ (hart gesprochen)

zB:  der Garten,  die Karte

Xarfaha "G" iyo "K":

Fiiro gaar ah u yeelo farqiga u dhexeeya

"G" (ku hadal jilicsan) iyo "k" (si adag looga hadlo)

[ Tusaale: Jannada, khariidadda ]

zur Wörterliste  /  Liiska ereyada

 

 

 

     

[ top ]

 

https://www.kleine-deutsch-hilfe.at/Anleitungen_Sprechen_SO.htm