(ALS02) / (A02) –  [KU] 

 

Anleitungen zum Sprechen

Talîmatên ji bo axaftinê

diese Seite  [ QR ]   /  pêvek : https://kleine-deutsch-hilfe.at/niqas.htm

zur Startseite   / to rûpelê malê

 

diesen Text anhören  /  li nivîsê guhdarî bikin

 

 

 

Aussprache  Deutsch 

Pronunie German

 

Fast alle deutschen Wörter

spricht man so,

wie man sie schreibt

 

Fast jeder geschriebene Buchstabe

wird auch ausgesprochen.

Hema bêje hemî bêjeyên almanî

yek wiha diaxive

çawa meriv wan dinivîse

 

Hema hema her nameyek nivîsandî

jî tê bilêv kirin.

 

 

Es gibt im Deutschen vier Buchstaben,

die es in Kurmandschi nicht gibt:

 

Die Umlaute

Ä  –  Ö  –  Ü 

 ä  –  ö  –  ü

und das scharfe s

ẞ      –     ß

Bi almanî çar herf hene

ku di kurmancî de tune ne:

 

umlauts

Ä  –  Ö  –  Ü 

 ä  –  ö  –  ü

û s tûj

ẞ      –     ß

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

Es gibt im Deutschen keine Accents,

so wie im Kurmandschi.

Di German de tewang tune

mîna kurmancî.

 

 

Man betont die meisten deutschen Wörter
leicht am Anfang,

auf dem ersten oder zweiten Vokal.

Piraniya bêjeyên almanî têne sekinandin

di destpêkê de hêsan e,

li ser dengdara yekem an duyemîn.

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

Doppelt geschriebene Vokale

spricht man gedehnt und leicht betont aus.

zB: der See, der Schnee

Dengdêr du caran hatine nivîsandin

tê dirêjkirin û bi sivikî tê tekez kirin.

mînak: gol, berf

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

Bei doppelt geschriebenen Konsonanten

spricht man den Konsonanten gedehnt

und den Vokal davor

kurz und etwas betont aus.

zB: fallen, knarren, die Stimme

Ji bo konsonantên ku du caran hatine nivîsandin

yek diaxive konsonantê dirêjkirî

û dengdêra li pêş kurt û piçek stres.

ketin, qîrîn, deng

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

Bei Wörtern mit einem „ie

spricht man das „i“ gedehnt aus

und nicht das „e“ (es ist „stumm“)

zB: die Stiege, der Brief

Ji bo bêjeyên bi "ango"

heke meriv "i" -ya dirêjkirî bilêv bike

û ne "e" (ew "lal" e)

pêlik, name

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

Die Aussprache des Buchstaben „h“ ist von dem jeweiligen Wort abhängig.

Das „h“ kann gesprochen werden oder nicht (dann ist es ist „stumm“).

Das „ch“ und „sch“ bedeuten andere Laute.

zB: der Hafen, das Mehl,
der Bach, das Schaf

Bilêvkirina tîpa "h" bi peyva pirsê ve girêdayî ye.

 

"h" dikare bête axaftin an na (wê hingê ew "lal" e).

"ch" û "sch" tê wateya dengên cihê.

bender, ard,

çem, pez

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

Die Buchstaben „ck:“

man spricht beide zusammen

wie das „k“ aus,

und den Vokal davor

kurz und etwas betont aus..

zB: der Sack, der Acker,
die Ecke, das Stück

Tîpên "ck:"

yek her du bi hev re dipeyive

mîna "k",

û dengdêra li ber wê

kurt û piçek stres ...

mînak tûrik, zevî,

quncik, perçe

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

Bei den Buchstaben „sp“ und „st“

man spricht das „s“ wie „sch“  aus

zB: der Speer, die Sprache,
die Stange, der Stuhl

Bi tîpên "sp" û "st"

"s" wekî "sch" tê bilêvkirin

mînak rim, ziman,

bar, kursî

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

 

Die Buchstaben „tz:“man spricht beide aus,

und den Vokal davor kurz und etwas betont.

 

zB: das Netz,  der Schatz, der Satz

Tîpên "tz:" her du jî têne gotin,

û dengdêra li pêş wê bi kurtî û hinekî tekez kir.

mînak: tore, xezîne, hevok

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

 

Die Buchstaben „B“ und „P“:

Achte auf den Unterschied zwischen

„B“ („weiches“ B) und „P“ („hartes“ P)

zB:  die Butter,  das Papier

Tîpên "B" û "P":

Bala xwe bidin cudahiya di navbera

"B" ("nerm" B) û "P" ("hişk" P)

mînak: rûn, kaxiz

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

 

Die Buchstaben „D“ und „T“:

Achte auf den Unterschied zwischen

„D“ („weiches“ D) und „T“ („hartes“ T)

zB:  die Dame,  der Tango

Tîpên "D" û "T":

Bala xwe bidin cudahiya di navbera

"D" ("nerm" D) û "T" ("hişk" T)

mînak: xanim, tango

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

 

Die Buchstaben „G“ und „K“:

Achte auf den Unterschied zwischen

„G“ (weich gesprochen) und „K“ (hart gesprochen)

zB:  der Garten,  die Karte

Tîpên "G" û "K":

Bala xwe bidin cudahiya di navbera

"G" (nermik tê axaftin) û "K" (dijwar tê axaftin)

mînak: baxçe, nexşe

zur Wörterliste  /  nav lîsteya peyvan

 

 

 

  

[ top ]