(WW02)  –  [SO]   –
„W-Wörter“ 

 

Fragewörter, Beispielsätze

Erayada su'aalaha, weedho tusaale ah

 

 

zur Wörterliste   /    liiska erayga

zu den Übungen    /   jimicsiga

 

Beispiele:

Frage nach einzelnen Satzteilen

Tusaaleyaal:  

Weydii qaybo gaar ah oo jumlad ah

Fragewörter, Übersicht  / Ereyada su'aalaha, dulmar

Download Übersicht  (Word, DOCX)

 

 

Beispiel 1

Beispiel anhören   /  dhegayso tusaalahan

Ich komme von zu Hause und
gehe zur Haltestelle.

Waxaan ka imid guriga iyo

tag saldhiga.

 

Ich

Wer?

Waa kuma?

 

komme

Was geschieht?

Maxaa dhacaya?

 

von zu Hause

Woher?

Von wo?

Xagee ka timid?

Halkee laga keenay?

 

und gehe

Was mache ich? 

Maxaan samaynayaa?

 

zur Haltestelle

Wohin?

Halkee?

 

 

 

Beispiel 2

Beispiel anhören   /  dhegayso tusaalahan

Ich fahre mit einem Freund um drei Uhr in die Stadt

Aniga iyo saaxiibkii ayaan magaalada soo galayaa saacadu markay tahay saddex saac

 

Ich

Wer?

Waa kuma?

 

fahre

Was mache ich?

Maxaan samaynayaa?

 

mit einem Freund

Mit wem?

Yaa leh?

 

um drei Uhr

Wann?

Goorma?

 

in die Stadt

Wohin?

Halkee?

 

 

 

Beispiel 3

Beispiel anhören   /  dhegayso tusaalahan

Ich wohne in der Stadt Innsbruck und fahre mit dem Fahrrad.

Waxaan ku noolahay magaalada Innsbruck waxaanan raacayaa baaskiilkayga.

 

Ich

Wer?

Waa kuma?

 

wohne

Was geschieht?

Maxaa dhacaya?

 

in der Stadt

Wo?

Halkee?

 

Innsbruck

In welcher Stadt?

Magaaladee?

 

und fahre

Was mache ich?

Maxaan samaynayaa?

 

mit dem Fahrrad

Womit?

Waa kuwee?

 

 

 

Beispiel 4

Beispiel anhören   /  dhegayso tusaalahan

Mein Freund fährt jeden Tag schnell zu seinem Büro.

Saaxiibkay waxa uu ku degdegaa xafiiskiisa maalin kasta.

 

Mein Freund

Wer?

Waa kuma?

 

mein

Wessen Freund?

yaa saaxiib ah?

 

fährt

Was macht er?

muxuu sameeyaa?

 

jeden Tag

Wann?

Goorma?

 

jeden

Wie oft?

Inta jeer?

 

schnell

Wie (fährt er)?

Sidee (uu u wadaa)?

 

zu seinem Büro

Wohin?

Halkee?

 

sein Büro

Zu wessen Büro?

Xafiiska yaa u socda?

 

 

 

Beispiel 5

Beispiel anhören   /  dhegayso tusaalahan

Einige Schüler arbeiten im Sommer von Juli bis September vier Wochen lang in einem Ferienjob.

Ardayda qaarkood waxay shaqeeyaan shaqooyinka xagaaga afar toddobaad laga bilaabo Luulyo ilaa Sebtembar.

 

Einige Schüler

Wer?

Waa kuma?

 

einige

Wie viele?

Immisa?

 

arbeiten

Was machen sie? 

Maxaa sameysaa?

 

im Sommer

Wann?

Goorma?

 

von Juli

Von wann?

Laga bilaabo goorma?

 

bis September

Bis wann?

Goorma?

 

vier Wochen lang

Wie lange?

Ilaa goormaan?

 

in einem Ferienjob

Wo?

Halkee?

 

Ferien~

Was für ein (Job)?

Waa maxay shaqada?

 

 

 

Beispiel 6

Beispiel anhören   /  dhegayso tusaalahan

Der Angestellte öffnet die Tür zu seinem Büro mit dem Schlüssel.

Karraaniga ayaa furaha ka furay albaabka xafiiskiisa.

 

Der Angestellte

Wer?

Waa kuma?

 

öffnet

Was macht er?

muxuu sameeyaa?

 

die Türe

Wen? /

Was?

Waa kuma? /

Waa maxay?

 

zu seinem Büro

Was für eine?

Waa maxay a?

 

sein Büro

Welches? Wessen?

Waa kuwee? Ogow?

 

mit dem Schlüssel

Womit?

Waa kuwee?

 

 

 

 

Übungen  /  jimicsiyo

zu den Übungen